Audyty

Istotną sprawą w zarządzaniu nieruchomością jest bieżące monitorowanie funkcjonowania oraz współdziałania poszczególnych systemów zainstalowanych na obiekcie. Każdy obiekt jest inny gdyż ma inne przeznaczenie. Podobnie jest z systemami na nich działającymi. Przez wiele lat funkcjonowania nieruchomości, niejednokrotnie były wykonywane liczne modyfikacje zarówno budowlane jak i systemowe, trudno jest obiektywnie ocenić poziom skuteczności zamontowanych zabezpieczeń. Dlatego SUPERNOVA zaleca okresową wery- fikację funkcjonowania systemów zainstalowanych na obiekcie przez firmę zewnętrzną. Z racji posiadanych umiejętności i kompetencji specjalizujemy się w przeprowadzaniu audytów, weryfikujących działanie systemów zainstalowanych na budynkach.
Przewiń do góry