Czy system zarządzania budynkiem jest niezbędny?

W większości nowo budowanych obiektów w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach ochrony pojawiają się różnego rodzaju systemy mające ułatwić pracę Administratorom, Serwisantom czy Ochroniarzom. Okazuje się jednak, iż w obiektach już istniejących Zarządcy, niejednokrotnie decydują się na zakup i instalację takiego systemu. Jakimi kryteriami kierują się przy wyborze i czy w ogóle jakiś wybór jest?
Otóż jest i to bardzo duży, zarówno spośród krajowych produktów jak i zagranicznych. Jednak wybór nie jest prosty, gdyż każdy z oferowanych systemów ma inne przeznaczenie, funkcje i może nie współpracować z istniejącymi na obiekcie systemami bezpieczeństwa. Kolejnym kryterium wyboru jest cena. W tym przypadku należy postawić sobie pytanie czego oczekujemy od takiego systemu, a następnie wybrać z dostępnych. Jest to dość trudna decyzja gdyż każdy z producentów wabi Inwestora, różnymi wersjami jak i możliwościami, które niekoniecznie mogą znaleźć zastosowanie w danym obiekcie.
Na wstępie rozważania należało by sobie wyjaśnić kogo taki system powinien wspierać. W chwili obecnej nie ma systemu idealnego, (chociaż, niektórym producentom jest do tego bardzo blisko), który w pełni łączyłby wszystkie funkcje. Dość często można zaobserwować na obiektach instalację kilku systemów integrujących (tzw. BMS), spełniających podobne funkcje, co potwierdza wcześniejsze teorie. Zakładając jednak, że mamy do czynienia z idealnym systemem zarządzania budynkiem, zwanym także systemem integrującym, to poniżej postaram się wskazać wszystkie plusy i minusy posiadania takiego systemu na obiekcie.

Myślą serwisanta

Dla każdego serwisanta pojawiającego się na obiekcie w celu usunięcia awarii czy też wykonania przeglądu konserwacyjnego, system zarządzania jest bardzo dużym udogodnieniem. To dzięki niemu, łatwiej można odnaleźć urządzenia rozrzucone po całym terenie. Zweryfikować w historii zdarzeń cały przebieg działania systemów bezpieczeństwa, wydrukować pełną i posortowaną historię zdarzeń jak i podkład budynku z naniesionymi czujnikami. Te wszystkie udogodnienia przede wszystkim ułatwiają pracę jak i ją przyśpieszają, co w przypadku usuwania awarii ma dość duże znaczenie. Oczywiście oportunista może zarzucić, iż na każdym obiekcie jest dokumentacja techniczna, a w każdym systemie bezpieczeństwa drukarka. Praktyka jednak pokazuje, iż dokumentacji najczęściej nie ma, jest nieaktualna lub w danym momencie jest zamknięta w sejfie. Jeśli zaś mowa o drukarce historii zdarzeń, to w różnych systemach bezpieczeństwa, różnie to wygląda. Jedno zaś jest pewne, wydruk historii z komputera systemu wizualizującego jest obszerniejszy (komentarze operatorów) odpowiednio posortowany i co najważniejsze może być nawet sprzed kilku lat.

Spojrzeniem pracownika ochrony

Jako, że w służbach ochrony panuje bardzo duża rotacja, nie każdy pracownik tej komórki, po pierwsze jest zaznajomiony z systemami zainstalowanymi na obiekcie, a już na pewno ze specjalistycznymi nazwami pomieszczeń pojawiającymi się na ekranie danego systemu. W ten sposób, pojawienie się komunikatu np. o pożarze, narzuca na niego obowiązek wprowadzenia hasła lub przekręcenie kluczyka w centrali jak i odczytanie na małym ekranie informacji o zagrożeniu. Następnie wykonaniu szeregu procedur, zapisanych gdzieś w zeszycie pod ladą. W przypadku posiadania systemu integrującego, ten sam komunikat zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie komputera i geograficznie wskazane miejsce zagrożenia. Jednocześnie wyświetlone zostaną podpowiedzi co dalej zrobić. Dla takiej osoby jest to maksymalne udogodnienie, a dla Administratora pewność, że stworzona procedura zostanie wykonana. Dodatkowo systemy zarządzania budynkiem, umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju interakcji między systemami, co dodatkowo ułatwia pracę operatorom (załączenie czujnika pożarowego X może spowodować wysterowanie kamery Y jak i zwolnienie drzwi Z)

Okiem Administratora/Zarządcy

Dla każdej osoby odpowiedzialnej za nieruchomość liczy się koszt eksploatacji systemów, stopień bezpieczeństwa przebywających na terenie ludzi jak i ciągłość pracy wszystkich urządzeń zainstalowanych na obiekcie. Biorąc pod uwagę wymienione wyżej udogodnienia dla konserwatorów jak i pracowników ochrony, to posiadanie systemu integrującego, na pewno przyczyni się do wzrostu stopnia bezpieczeństwa nieruchomości, usprawni pracę serwisantom, a Administratorowi budynku umożliwi poprzez szczegółowe raporty weryfikację pracy różnych służb. Te wszystkie plusy mogą wpłynąć na obniżenie kosztów eksploatacji. Zatem decyzja o instalacji systemu integracji musi być wynikiem przeliczenia kosztów wdrożenia w stosunku do otrzymanych korzyści. Koszty urządzeń jak i aplikacji są bardzo różne co ma decydujące znaczenie o wyborze. Jednak jest to zła droga, gdyż tak jak wspomniałem na wstępnie, każdy z tych produktów ma różne funkcje zaszyte w bazowej aplikacji, a inne są dostępne jako dodatkowo płatne. W celu wyboru najlepszej opcji najlepiej jest skonsultować wybór z fachowcem i porównać kilka równorzędnych ofert.
Moim zdaniem warto posiadać system integrujący, jednak musi on być uszyty na miarę, gdyż zły dobór może spowodować niepotrzebne koszty, które nigdy się nie zwrócą.
Przewiń do góry