Przeglądy a uwarunkowania prawne

Obecne protokoły konserwacyjne elektronicznych systemów bezpieczeństwa to nie tylko papier, który chroni zarządców przed zarzutami o zaniedbanie bezpieczeństwa w obiekcie. To przede wszystkim pewność, że bezpieczni są ludzie użytkujący budynek jak i mienie znajdujące się w pomieszczeniach. Systemy te jednak dla niezakłóconego funkcjonowania obiektu i zapewnienia bezpieczeństwa ludziom wymagają konserwacji i stałego serwisowania. W niektórych przypadkach zauważył to nawet ustawodawca.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 2002r. nr 147, poz. 1229) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563) zobowiązują właściciela , zarządcę lub użytkownika budynku do utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych w stanie, który gwarantuje ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Ustawodawca nakłada zatem obowiązek konserwacji i serwisu systemów przeciwpożarowych, które muszą być sprane, aby zadziałać w sytuacji zagrożenia.

cdn.

Przewiń do góry